Rangahau me te Arotake Kaupapa Māori

Kaupapa Māori Research and Evaluation

Ko Te Ohu Rangahau te ingoa o te tīma e kawe ana i ngā mahi rangahau me ngā mahi arotake i CORE Tātai Aho Rau. Ko tā te ohu nei nei he kōkiri i ngā mahi rangahau, mahi arotake i runga anō i ngā hiahia o te kaitono. Ka whakaarohia ngā hiahia o te kaitono me ngā pūkenga o te ohu ki te whakatakoto ara e tutuki ai ngā mahi. He mea hāpai ā rātou mahi i ngā ariā kaupapa Māori me ngā tūāhuatanga motuhake o te kaitono.

arrow_downward

Koinei ētahi o ā mātou mahi kua tutuki:

  • Teacher-Led Innovation Projects (2016–2018)
    • Ngā Taiātea Wharekura: “Nō Onamata te Mauri, Kei Anamata te Aronga: A 21st Century pedagogical model for wharekura”
    • Tai Wānanga: “Advancing Māori success as Māori through Project Based Learning”
  • Biological Heritage National Science Challenge: Towards a future Māori outreach educational package (2016)
  • Auckland Council: Te Toa Takitini – Early Years Project (2016)

Whakapātanga

Ki te hiahia whakapā mai, tuku imēra ki arareomaori@core-ed.org.

Tuhia te ‘Rangahau me te Arotake Kaupapa Māori’ ki te rārangi kaupapa o te imēra.