CORE's Team

Hohepa Isaac-Sharland

Accredited Facilitator (Māori-medium)

Qualifications


2008 Te Panekiretanga o te Reo
1993 Tohu Paetahi mō te Mātauranga
1991 Tohu Whakaako

Contact details

E: hohepa.isaac-sharland@core-ed.ac.nz

P: 0800 267 300

M: 021 663 327

Accreditation Number: ACC 222

Region: Hawke's Bay / Gisborne

Enquire Now
Hohepa Isaac Sharland FS W

Ko Tararua te maunga, ko Manawatū te awa. Nō Rangitāne, nō Raukawa, nō Taranaki hoki.

E whā tau a Hohepa e mahi ana hei takawaenga mō Tātai Aho Rau. Ko ēnei mahi katoa he mea mahi i te taha Mātauranga Māori e aro nui ana ki Te Marautanga o Aotearoa, Te Reo Māori in Māori Medium me Te Reo o te Kaiako.

Neke atu i te 25 tau a ia i te ao Mātauranga Māori e whakaako ana. Ko ana tino aronga ko te tuku ihotanga o te reo me ōna tikanga hei tūāpapa whakarauora i te reo i te kāinga me te kura.  He nui ōna wheako whakaako, kua roa hoki a ia e hāpai ana, e ārahi ana i ngā kura, i ngā kaupapa Māori nei.

I tīmata mai a Hohepa hei kaiako i Te Kura Kaupapa Māori o Manawatū. I konei, ako ai a ia i ngā tikanga manaaki, i ngā tikanga whakaako i te tamaiti.  Ka hūnuku atu ki Papakura ki te whakaako i tētahi akomanga rumaki, tau 0-8, i Papakura South School.  Kāore i roa ka tū hei pou i roto i te kura, hei tumuaki tuarua. Ka hoki a ia ki tōna kāinga i Te Papaioea ki te whakaako i Mana Tamariki, ā, ka poto te wā i reira, ka tū anō hei tumuaki tuarua.  

He whakarāpopototanga Tauira Mahi

1. Te Marautanga o Aotearoa

Kei te toi o whakaaro o te mātua, o te kaiako ko te hiki, ko te kōkiri i te tamaiti ki te tihi o angitu i te ao mātauranga, Māori mai, Pākehā mai. Nā reira, e mana ai te tamaiti Māori, me whai mana tōna whakapapa, tōna reo otirā ōna tikanga kia tau tōna ngākau Māori. Nā te nui o ngā wheako kawe kaupapa rūmaki, kura kaupapa Māori hoki a Hohepa e tino taunga ana ki te āta whakarite, ki te āta kawe i ngā kaupapa ara reo Māori.

Nā reira, ko te hanga mai o te ‘āhua o te ākonga ka puta’ e manaaki ana i ngā wawata o ngā mātua, ki te ‘marau ā-kura’ e pupuri ana i ngā whakahaere, i ngā mahere, i ngā akoranga, tae noa atu ki tōna whakatinanatanga ngā tino pūkenga a Hohepa.  E mātau ana hoki a Hohepa ki te mahi tahi, ki te hāpai, ki te tautoko i te whānau, i te kura, i te tamaiti e tutuki pai ēnei anga.

2. Te hāpai ake i te reo o te tamaiti me te reo o te whānau

Ina ko te tamaiti te pūtake o te ako i ō tātou kura, he mea nui kia whai wāhi ō rātou reo. E tino mātau ana a Hohepa ki te whakakipakipa, ki te whakakōrero, ki te whakamana i te whakaaro o te tamaiti e whai mana ai.

Ko ngā mātua te whakamarumaru, te korowai atawhai i te mana, i te reo o te tamaiti, heoi ko ngā wawata, ko ngā tumanako o ngā mātua te tūāpapa o te whakapakeke mai, o te poipoi mai, otirā, o te kaupapa o te kura, o te akomanga.  I runga i tēnā, e mātau hoki ana a Hohepa ki te hāpai i te whānau kia pakari, kia kaha ki te kōkiri, ki te hāpai i te kaupapa. Mā te hui tahi, mā te korero tahi, mā te wānanga tahi, mā te mahi tahi e kotahi ai rātou otirā, e eke ai ngā tamariki katoa. 

3. Te hangarau hei hāpai i te ako

E tangata whenua ana te ao hangarau, te ao matihiko ki ā tātou tamariki nā reira, he mea nui ki a Hohepa kia koi, kia pakari te hunga kaiako ki te tautoko, ki te arataki i te ako i ā tātou tamariki ki ngā rautaki, ki ngā tikanga o te ao hangarau. E matatau ana a Hohepa ki te tauira atu, te whakaatu atu, me te ārahi i te kaiako, i te tamaiti kia rata, kia māori noa te whakamahinga.

4. Te kawe whakangungu reo Māori

Katoa ngā kaupapa, ngā kawenga a Hohepa, he mea kawe ki te reo Māori. He mea nui tēnā ki a ia kia pakari ngā kura, ngā kaiako, ngā tamariki, ngā whānau ki te kawe i ā rātou nā kaupapa otirā, kia eke ki ngā taumata o te mātauranga, ko te reo Māori tōna reo kawe.  Ko ngā whakahaere, ko ngā ritenga he mea kawe hoki ki te reo Māori.  E āhei ana a Hohepa ki te kawe ki te reo Pākehā mehemea ka tono te kura, te whānau rānei, i te mutunga iho kei a rātou te tikanga, te mana, ā ko tā Hohepa he whakamana i ā te kura tikanga, i ō te kura hiahia.

Ngā kauhau

2016: uLearn16 - Rotorua

2015: Emerging Leaders Summit

He kupu whānui

Ko te tamaiti te pūtake o ngā mahi katoa. Mā te whānau, mā te kaiako, mā ngā āpiha o Te Tāhuhu, mā te kaitakawaenga e mahi tahi ki te hāpai i tōna eke ki te tihi o angitu. Ko te pūtake o aku mahi, he hāpai, he ārahi, he tautoko i te whānau, i te kaiako, i te tamaiti tonu ki te whakatakoto, ki te whakamahere i tētahi huarahi ako, tae noa atu ki tōna whakatinanatanga. I te mutunga iho, kia tipu mai te tamaiti ko tōna ao Māori tōna korowai atawhai, e tū pakari a ia i tōna anō ao, otirā i te ao whānui.