CORE's Team

Wawaro Te Whaiti

Māori Learning Solutions Lead

Qualifications


Contact details

E: wawaro.te-whaiti@core-ed.ac.nz

P: 0800 267 301

M: 021 722 843

Region: Taranaki / Whanganui / Manawatū

Wawaro Te Whaiti

Professional profile

Ka rarapa ōku kanohi ki taha katau ka kitea ko ngā pae maunga Tararua, ki taha mauī ka kitea ko ngā pae maunga Aorangi. Koia ēnei e karapoti nei i te rangiwhāwhātanga o te rohe e karangatia ana ko Wairarapa. Koia ia ko tōku ūkaipō.

Tēnā tātou e te hī, e te hā e takatakahi nei i ngā mākenu āhiki o hākui mā, o hākoro mā.

Ko Ngāti Kahungunu, ko Rangitaane ki Wairarapa, ko Kāi Tahu ōku kāwai whakapapa ki Tākitimu waka.

The majority of the work Wawaro has been involved in over the last ten or so years has always been with a focus on Māori language and it’s survival; our children and their development in Māori medium; the development also of pedagogies and resources to support the children’s learning and; the strengthening of her own language capacity alongside that of her community both here in Palmerston North and in the place that she calls home, Wairarapa.

Expertise

  • Te Reo Māori
  • Te Reo Matatini: Tuhituhi me te Pānui
  • Mātauranga Māori
  • Publishing
  • Licensed Translator - Mātauranga 2014, Te Taura Whiri i te Reo Māori

Conference presentations

  • Te Puna o te Kī 2014 by Te Ipukarea, AUT. Inaugural conference all presented in te reo Māori. One of ten presenters selected to present on a topic of choice. I chose to present around Māori in Social Media and how we might do better at optimising use of social media by Māori, for Māori, in te reo Māori.
  • Utaina 2008 by Tautāwhi Ltd. – One of five presenters at this conference for educators in the Early Childhood sector which provided authentic journeys, both Pākehā and Māori, towards Treaty-based relationships, Treaty partnerships and kaupapa Māori experiences.

Publications

  • 2013-14 Publications for Ministry of Education by Core Education Ltd.

Tiketike Ngahuru, Hakahaka Raumati - in-school resource, te reo Māori
Te Takanga o te Wā - in-school resource, website publication, te reo Māori
Wetiweti, Weriweri - in-school poem resource, te reo Māori

  • Aronui. (2008). Butts, F., Goulton, F., Lediard, S., Karatea, M. & Te Whaiti, W. He Manu Tuhituhi. Te Papa-i-oea: Aronui
  • Aronui. (2011). Butts, F., Goulton, F., Karatea, M., Milner, H. & Te Whaiti, W. He Ara Ako i te Reo Matatini. Te Pānui me te Tuhituhi: He Aratohu mā te Kaiako. Te Whanganui-a-Tara: Huia Publishers.

Personal statement

Whilst growing up we, my sisters and I, could have been considered transients as we were schooled in many different towns around Aotearoa. An occupational hazard of both our mother, a teacher, and our father, a social worker.

We lived and were educated in contexts that were rich in language and experience through the medium of te reo Māori. My language, as a result, has the influence of many different iwi.

For myself and my children however, we are very happy to remain in Te Papaioea, Palmerston North, where we are surrounded by many speakers of te reo Māori both young and old alike, and where the education we all receive is rich, relevant and like the cereal Just Right (now)!