Te Mihinga & Nichole: Pātai Tuarua - tohutō

arrow_downward

Te Mihinga & Nichole: Pātai Tuarua - tohutō

I tēnei pāhōrangi ka matapakihia e Te Mihinga Komene rāua ko Nichole Gully ngā hua ina whakamahia te tohutō.

Hei kīnaki i ō rāua whakaaro: 

  • ka huritaua te huarahi ako reo o te kaiako, o ngā tamariki anō hoki
  • ka whakatauirahia te panonitanga o te tikanga o te kupu i te tohutō
  • ka whakamahukitia ētahi rautaki e whakaū ai ngā tohutō.
Filter by: TagsSpeakers