Te Mihinga & Nichole: Pātai Tuatahi - tohutō

arrow_downward

Te Mihinga & Nichole: Pātai Tuatahi - tohutō

I tēnei pāhōrangi ka matapaki tahi a Te Mihinga Komene rāua ko Nichole i te whakamahinga konorau o te tohutō i ngā kura reo Māori me ngā tohe e ārahi ana i tōna whakamahinga rānei.

Ka whakamahukitia e Te Mihinga:

  • i ahu mai te tohutō i hea?
  • he huatau ā-iwi
  • ngā pānga tā i te ao mātauranga
  • he aha te take me rite tonu te whakamahinga.
Filter by: TagsSpeakers