Kaihuawaere Kaupapa Māori - Tāmaki

arrow_downward
Ki hea: Tāmakimakaurau, heoi anō, me taunga hoki ki a koe te hāereere.
Ngā hāora: 1.0FTE - 37.5 ngā hāora i ia wiki.
Te roanga o te tūnga: Tūranga pūmau
Te rā e kati ai ngā tono:  Turei te 8 o Hune
Ngā rā uiui pea (kāore anō kia tino whakatau):  Te wiki o te 14 o Hune

Mō CORE

Ko te umanga nei o CORE ka whakatinana i ōna whakaaro anamata me ōna uara hoki. E whakamānawa ana mātou ki te āhua o te ahurea mahi me te wairua ka rangona e ngā kaimahi me ngā manuhiri. Ko Tātai Aho Rau kei te pūtake o ā mātou mahi me ō mātou uara i CORE tae atu ki tō mātou ngākau titikaha ki tō mātou tuakiri kanorua. E hāpaitia ana ngā ritenga katoa ki ngā whanonga me ngā waiaro ahurea tika, tae ana ki ngā herenga ki Te Tiriti o Waitangi, mā roto mai i tā mātou anga e kīia nei ko Te Aho Tapu me te mahi ngātahi ā-rangapū. Ko mātou hoki tēnā ka tohe tonu ki whakawhanake i ngā āhuatanga o ngā hapori puta noa mā te nonoi i ngā roherohenga o te mātauranga.

 

Mō tēnei tūranga

Ka nui te whaihua o tēnei tūranga mō tētahi tangata ngākaunui, mō tētahi pouwhirinaki ki te whakapiri mai ki tō mātou rōpū ngaiotanga o Te Aho Māori. 

Ko ētahi o ngā haepapa matua, ko:  

 • Te arotake me te whakahaere i ngā akoranga ngaio kaupapa Māori puta noa i te rāngai mātauranga reo Māori, reo Ingarihi hoki, me ētahi atu hapori ako ehara i te rāngai whakaakoranga

 • Te whakahaere akoranga kanohi ki te kanohi, i tawhiti rānei, i ngā wā rerekē rānei.

 • Te whakahaere i ngā kirimana ā-waho tae ana ki ngā Whakaratonga Whakangungu Ngaio ā-Rohe, me te whakatairanga i ngā rauemi, me ngā ratonga a CORE. 

 • Te whakaatu i te herenga ki te Tiriti o Waitangi mā te whakatinana i ngā uara o CORE me Te Aho Tapu hei tirohanga puta noa i ngā mahi katoa a CORE. 

Ngā pūkenga me ngā wheako

 • He wheako whakatūturu ki te whakahaere i ngā akoranga ngaio ki ngā ākonga pakeke.

 • Te whakahaere i ngā hōtaka whaihua mā ngā anga marautanga tae ana ki TMoA, Te Aho Matua, me te NZC.

 • He koi te hinengaro, he ngākaunui, ā, ka  āhei hoki te mahi i ngā wā e hiahiatia ai, i ngā tini kaupapa me ō aua kaupapa whāinga huhua.

 • He matatau ki te kōrero me te tuhi i te reo Māori me te reo Ingarihi.  

 • He wheako whakatūturu i ngā kaupapa katoa rānei, i ētahi o ngā kaupapa rānei e whai ake nei:

  • Te waihanga i ngā marau ā-kura

  • Te Hangarau Matihiko rānei, he kaha rānei i tētahi atu wāhanga ako o te marautanga, neke atu rānei  

  • Te whakawhanake āheitanga  ahurea tae ana ki ngā akoranga e aro ana ki te Tiriti o Waitangi

  • Ngā whakaakoranga whaihua e pā ana ki te whakaako i te reo Māori me te whakaako mā te reo Māori anō hoki.   

 

Ka pēhea e tono ai

Tukuna tō tono ki: marie.sutton@core-ed.ac.nz

Pāwhiria te hononga nei kia torohia Te Whakaaturanga Tūranga Mahi me te Puka Tono Whiwhinga Mahi.

Role Description

Application for Appointment form

Me tuku mai tētahi reta whakakapi mōu, tētahi Tāhuhu Tangata me te puka tono tūnga. E tika ana kia kirirarau o Aotearoa rānei, kia tangata whai kōkota Aotearoa rānei te kaitonoLocation: Auckland, with a willingness to travel
Hours: 1.0 FTE - 37.5 hours per week
Term: Permanent
Applications close:  Tuesday 8 June
Tentative interviews:  The week of 14 June

 

About CORE

CORE is a forward‐thinking, values‐driven organisation. We are proud of the culture we have created in our workplace, and the atmosphere that staff and visitors experience in our organisation. At the heart of CORE’s values and practice is Tātai Aho Rau and our commitment to our bicultural identity.  Underpinning all practices are culturally responsible behaviours and attitudes including a commitment to Te Tiriti o Waitangi, through our Te Aho Tapu framework, and working in partnership. Our mission is to transform communities by pushing the boundaries of educational possibility.

 

About the role

This is a great opportunity for an enthusiastic, reliable individual to join our Te Aho Māori Ngaiotanga team.

Some key areas of responsibility will include:

 • Scoping and facilitating kaupapa Māori related professional learning across Māori medium, English medium and other non-education sector learning communities.

 • Facilitating learning onsite, remotely and asynchronously.

 • Delivering external contracts including Regionally Allocated PLD as well as CORE products and services.

 • Demonstrating commitment to Te Tiriti of Waitangi by applying CORE values and Te Aho Tapu as a lens across all aspects of mahi for CORE

Skills and Experience

 • Proven experience in facilitating professional learning to adult learners

 • Delivering effective learning programmes through curriculum frameworks including TMoA, Te Aho Matua and/or NZC.

 • Agile, proactive with the ability to work flexibly when required juggling multiple deadlines.

 • High level of competence in oral and written Māori as well as English.

 • Proven experience in all/some of the following:

  • Marau ā-kura / Local curriculum design

  • Hangarau Matihiko or strength at least one other curriculum learning area

  • Building cultural capability including Tiriti o Waitangi focused learning

  • Effective pedagogies in teaching of and through te reo Māori 

 

How to apply

Please send your application to: marie.sutton@core-ed.ac.nz

For the Role Description and Application for Appointment form please go to the following link:

Role Description

Application for Appointment form

We will require a covering letter, CV and application for appointment form.

Applicants for this position should have New Zealand residency or a valid New Zealand work visa.