Dr Vince Ham eFellowship

Recipients of the eFellowship work on a research project in their community that disrupts and inspires

We are not offering the Dr Vince Ham eFellowship in 2022 or 2023.

 

"Unuhia te pō, te pō whiri mārama,
  Tomokia te ao, te ao whatu tāngata,
  Tātai ki runga, tātai ki raro, tātai aho rau, 
  Haumi e, hui e, tāiki e.

 

Tēnei te reo pōhiri ki ngā muka tāngata katoa huri noa kia tono mai ki tēnei wānanga whakangungu kaiako ki raro i te maru o Tātai Aho Rau, CORE Education. 

Named in honour of one of CORE’s founders, Dr Vince Ham, this funded eFellowship is available to kaiako from early childhood, primary or secondary settings throughout Aotearoa New Zealand. Successful recipients are supported by experienced researchers to undertake a small scale rangahau (research) project in their community while also participating in a range of professional learning experiences that both disrupt and inspire.

The Fellowship is open to kaiako working in Māori medium and English medium education settings ‒ right across early learning, kura and schools.

Past eFellows

Find out more about previous Dr Vince Ham eFellows and their projects.

Past eFellows
eFellows for website