Pīkau 22: Te Rākau Rapu Tāhūrua

He aha te tāhūrua?
 

Kōrero Whakamārama

I tēnei hākoritanga ko te tāhūrua me ōna māramatanga e toru ngā tino aronga. Ko te tāhūrua, te pūtake-2 rānei, he pūnaha tau e rua noa iho ōna mati - arā, ko te 0 me te 1.

He mea whaitake te tāhūrua nā te mea ko te tāhūrua te tikanga whakahaere i te rorohiko, arā, ka whakaputu raraunga, ka tātai hoki mā te whakamahi i ngā kore me ngā tahi noa iho.

 

 

Pāwhiria te hononga nei ki tētahi tauira waingōhia o te tāhūrua kia whai māramatanga anō.

Waihoki, ka āhei ngā mati tāhūrua maha te whakaatu i ngā tau nui me te mahi hoki i ngā taumahi matatini. Iara, e āhei ana ngā tau tōpū katoa te whakaatu mā te tāhūrua.

 

Te Rākau Rapu Tāhūrua
 

Kupu Whakamārama

I tēnei kauhaurangi ka whai māramatanga tātou ki tētahi ngohe whakatauira i te tāhūrua.

He mea whaitake te mahi rapu i ngā rorohiko. He mea hua mai te nuinga o ngā hātepe pai rawa i te ariā rākau.

Ko te "rākau rapu tāhūrua" tēnei tauira. Ka whaitake ia kupu o te kīanga, ā, kua whakamāramatia i konei:

  • te 'tāhūrua' - e rua pū ngā ara o ia peka ka taea.
  • te 'rapu' - ka noho ngā uara iti ki te taha mauī, ka noho ngā uara nui ki te taha matau. Mā tēnei e āhei ai tātou tētahi mea te rapu.
  • te 'rākau' - he peka ōna; mā ngā peka e āwhina i te kairapu kia tere ake ai tana kite i tāna e rapu ana.

 

 

Nō reira, he aha ngā hononga o tēnei ngohe rākau rapu tāhūrua ki wāhanga ako kē?

He mea nui te tāhūrua i te ao rorohiko engari he aha ngā hononga ki ngā akoranga whānui o te ao Māori? He hononga ki ngā toi Māori? Ki te aha atu?

Āta whakaarohia ngā hononga ki ngā akoranga whānui o tō taiao ako ake.

Tirohia te whakaaturanga, ā, pāwhiria te hononga nei kia whai wāhi ai koe ki te torotoro, ki te raweke hoki i tētahi tauira o te Rākau Rapu Tāhūrua.

 

 

Pāwhiria te hononga nei kia tirohia ētahi atu ngohe hei whakawhanake i ōu pūkenga mahi me te rākau rapu tāhūrua.

He Ngohe: Hātepe Kōmaka
 

Kupu Whakamārama

I tēnei ataata ka whakatauiratia e te rōpū kaihuawaere i tētahi ngohe Rākau Rapu Tāhūrua hei whakahaere māu i tētahi hui kaiako. Kei te whakamahia e rātou tētahi hātepe kōmaka hei hanga i tētahi rākau rapu tāhūrua. Ko ngā rauemi matua ko tētahi rārangi kupu hou me tētahi tīoka.

Pāwhiria te hononga nei (Te Rākau Rapu Tāhūrua) kia tikiake i te puka whakamārama me tētahi rārangi kupu hangarau matihiko hei whakamahi.

Mātakitakina te ataata kia kitea ai ngā whakaritenga me ngā uauatanga o te ngohe kia waia haere hoki koe ki te kawe i te ngohe ki rō hui kaiako, ki rō akomanga kura takawaenga, wharekura rānei.

Ngā Kōkiritanga
 

 

E toru ngā kōkiritanga hei whakatinana i ngā akoranga o roto i tēnei pīkau.

  • Ko te tuatahi: Kia whakarite wā i ngā rā e whitu e heke mai nei hei whakahaere i tētahi ngohe hangarau matihiko i tō kura. Pāwhiria te hononga nei (Te Rākau Rapu Tāhūrua) mō tētahi rauemi tautoko.
  • Ko te tuarua: Kia whakauru atu i ēnei akoranga ki te wātaka hui ā-kaiako, hui ā-whānau rānei. Pāwhiria te hononga nei (Te Pā Pouahi 2) mō tētahi panahiko me tētahi rauemi tautoko.