Pīkau 9: Te tukanga whakamātautau ā-kaiwhakamahi

Te tukanga whakamātautau ā-kaiwhakamahi
 

Kōrero Whakamārama

Ko tātou tēnā e pāhekoheko Māori noa ana i ia rā me te hangarau.

Kua whai whakaaro rānei koe ki ngā āhuatanga nā reira ka pai, ka kino rānei te pāhekohekotanga, te wheako rānei?

Ko te whakamātau ā-kaiwhakamahi tētahi ara arotake i tētahi hua.

I konei ka waihangahia, ka whakamātauria, ka whakamahia ngā hangarau hou.

Ka whai wāhi ētahi o ngā hipanga nei i ngā mahi whakamātau ā-kaiwhakamahi:

Whāinga: He aha me riwha i a koe? He aha ai?

Kaiwhakamahi: Kimihia tētahi rōpū kaiwhakamahi ki te whakamātau.

Te hanga o te whakamātautau: Ka pēhea te āhua o te whakamātautau?

Arotakengia: He aha ngā kitenga? Me pēhea e koke whakamua ai?

He tukanga tino whaitake tēnei nā te mea e hiahia ana tātou ki te whakaputa i te huhua o ngā hangarau kei nohopuku tātou hei kaihoko noa iho.

Ngā wheako a ngā kaiwhakamahi hangarau matihiko
 

Kōrero Whakamārama

He aha te take me whakapai ake i ngā wheako a ngā kaiwhakamahi hangarau matihiko?

Inā kē pea te huhua o ngā take nā reira ka waihangahia he hangarau hou. Tēnā pea hei whakapai ake i ngā nekehanga i tō tātou ao, hei whakaoho rānei i tētahi tū āhuatanga tē whakaarahia. Ko te wheako a te kaiwhakamahi tētahi āhuatanga e hinga ai, e ora ai rānei ngā whanaketanga ā-hangarau.

He aha ngā tū āhuatanga nā reira ka pai āu pāhekohekotanga me te hangarau? E tino whaitake ana te urupare o tēnei pātai ki ngā kaiwhakaputa kia pai ai tā rātou whakapakari i a rātou whakaputanga. Mā tēnei ka hiahia, ka whakamahi tonu ngā kaiwhakamahi i ā rātou hua hoki.

He aha ētahi o ngā hangarau e tino whaitake ana i āu mahi o ia rā? Ka aha koe ki te kore e pai tētahi pāhekohekotanga me tētahi hangarau? Ka pēhea ā ngā kaiwhakaputa whai whakaaro ki ngā hiahia rerekē o ngā kaiwhakamahi? Ka pēhea hoki te whai whakaaro ki ngā āhuatanga motuhake o tēnā, o tēnā me te āhua o te whakamahi me te whakaoti i ngā ngohe hangarau?

Kia Māui tō rite! Kia Mahuika tō rite!

Te whakamātautau ā-kaiwhakamahi
 

Kōrero Whakamārama

I tēnei ngohe me whiriwhiri e ngā ākonga tētahi pūrere hangarau ki te hoahoa i tētahi pātaitai ki te kohikohi i ngā kōrero arotake a ngā ākonga kia whanakehia.

Ko ngā hangarau ka taea:

  • He pūrere matihiko pēnei i te tīpapa
  • He taupānga ki tētahi pūrere matihiko
  • He papatono pēnei i a Scratch

E whakaae ana kia whakaritea he pātaitai ā-matihiko, ā-pepa rānei. Me āta whakaaro ngā ākonga ki ngā pātai matua e tika ana kia whiua kia hāngai ki ngā mōhiohio e hiahiatia ana.

Nā te mea he tuatahitanga tēnei ki te whakamātau ā-kaiwhakamahi, kei te pai kia iti noa iho te rōpū ka uia. Kia eke ngā mōhiohio ki te nui e tika ana mā ngā ākonga ngā mōhiohio e arotake, ā, ka whakatakoto i ngā taunakitanga.

Ngā Kōkiritanga
 

 

E toru ngā kōkiritanga hei whakatinana i ngā akoranga o roto i tēnei pīkau.

  • Ko te tuatahi: Kia whakarite wā i ngā rā e whitu e heke mai nei hei whakahaere i tētahi ngohe hangarau matihiko i tō kura. Pāwhiria te hononga nei mō tētahi rauemi tautoko.
  • Ko te tuarua: Kia whakauru atu i ēnei akoranga ki te wātaka hui ā-kaiako, hui ā-whānau rānei. Pāwhiria te hononga neimō tētahi panahiko me tētahi rauemi tautoko.