Rangahau me te Arotake Kaupapa Māori

Kaupapa Māori Research and Evaluation

Ko Te Ohu Rangahau te ingoa o te tīma e kawe ana i ngā mahi rangahau me ngā mahi arotake i CORE Tātai Aho Rau. Ko tā te ohu nei nei he kōkiri i ngā mahi rangahau, mahi arotake i runga anō i ngā hiahia o te kaitono. Ka whakaarohia ngā hiahia o te kaitono me ngā pūkenga o te ohu ki te whakatakoto ara e tutuki ai ngā mahi. He mea hāpai ā rātou mahi i ngā ariā kaupapa Māori me ngā tūāhuatanga motuhake o te kaitono.

arrow_downward

Koinei ētahi o ā mātou mahi kua tutuki:

  • Te Reo Māori Resources in English-medium - An exploratory paper (2018)
    This project aims to gather ideas from a diverse range of teachers in English-medium schools across Aotearoa about the types of reo Māori resources that will strengthen reo Māori teaching and learning. It also aims to inform future reo Māori resource development for these environments.
  • Teacher-Led Innovation Projects (2016–2018)
    • Ngā Taiātea Wharekura: “Nō Onamata te Mauri, Kei Anamata te Aronga: A 21st Century pedagogical model for wharekura”
    • Tai Wānanga: “Advancing Māori success as Māori through Project Based Learning”
  • Biological Heritage National Science Challenge: Towards a future Māori outreach educational package (2016)
  • Auckland Council: Te Toa Takitini – Early Years Project (2016)

Whakapātanga

Ki te hiahia whakapā mai, tuku imēra ki arareomaori@core-ed.org.

Tuhia te ‘Rangahau me te Arotake Kaupapa Māori’ ki te rārangi kaupapa o te imēra.