Te Tukutuku a Māui

Ko Te Tukutuku a Māui he whare ako mō ngā tāngata. I takea mai tēnei whare ako i te tukutuku, i ngā akoranga a Māui. Ko ngā tauira tukutuku kei tēnei whare, he akoranga rerekē, engari, kotahi tonu te hua - kia Māori te ako, kia Māui tōna rite.

arrow_downward

Kia Māui tō rite!
He whare hei tuku atu, hei tuku mai
He tuku whakaaro
He tuku kōrero
He tuku mōhiohio
He tuku auaha
He tuku pūkenga
He tuku māramatanga

Ko te tukutuku tuatahi o te whare, ko HīAko. Ka hīanga ana te tangata he ako nui kei te haere;he ako, he ngahau, he rāwekeweke, he wānanga, he auaha, he tautohetohe, he hanga, he whakamātau, he mahi ngātahi, he aha, he aha. Ko te mea nui, kāore he here, kāore he mutunga.

Ko tā HīAko, he ruku i te ao o te hīanga kia oho te pitomata o tēnā tamaiti, o tēnā tangata. Ka whakawhānui a HīAko i ngā pūkenga whakaaroaro, i te auahatanga kia rere a whakaaro ki tua o wawata.