He Whakawhitinga Kōrero Mō Te Hauora Tae Ana Ki Ētahi Paku Kōwhiringa Kōrero A Jason Te Patu

Featuring: Hoana Te Aika

Ko ō tātou tinana he whakatinanatanga o ngā hēmanawa e mau ana tātou i ō tātou oranga.” Whakapiri mai ki a Jamie-Lee Tutbury rāua ko Hoana Te Aika i tā rāua matapaki i te hauora. Ka rongo hoki i ētahi paku kōwhiringa kōrero a Jason Te Patu.