Te whakakaha i ngā hononga | Supporting connections for our tamariki

He aha ia te kaupapa nei?

I kōkirihia te kaupapa nei ki te tūhura i ngā wheako whakawhiti o ngā tamariki me ō rātou whānau mai i ētahi kōhanga reo e rua, me ētahi kura kaupapa Māori e rua i Ōtautahi. I hiahia mātou kia mōhio:

 • he aha ngā tū matea o te whānau e whakatauhia pai ai e rātou te kōwhiringa ara reo Māori 
 • me pēhea ngā kaiako, kōhanga reo, me ngā kura e taunaki tika ai i ngā tamariki me ō rātou whānau ki te whakawhiti

He āhuatanga tōrangapū te tuku i ngā tamariki ki te taiao ako kaupapa Māori. He wā pōkaikaha hoki pea ki te whānau i a rātou e whakatau ana i tēnei kōwhiringa. He mea whakaatu te whai i te ara kaupapa Māori i te rangatiratanga, hei whakarauora, hei whakapakari hoki i te tuakiritanga, te reo, me te ahurea. Ki ngā whānau maha he tukanga haere tahi tēnei me te tamariki i a rātou e koke ana ki ngā ao o te kōhanga me te kura. Ki ngā whānau kātahi anō ka tīmata ki te kōkiri i tā rātou ara whakarauora, ka noho ko te whakamā, te mataku, me te kore mōhio hei taupā ki ngā hua karioi ka riro i a rātou.

Tīkina ake te pūronga ki konei

Explore the resources

Te whānuitanga o te takenga mai o te kaupapa

I te tau 2017, i tīmata ngā matapakinga i waenga i a CORE Education, te Rātā Foundation, me te Tāhuhu o te Mātauranga mō ā te tamariki whakawhiti atu i te whare kōhungahunga ki te kura. E ai ki ngā tauankitanga, ka pā tonu ētahi tamariki ki ngā taupā ako angitu. I tonoa a CORE Education e te Rātā Foundation ki te tāpae i tētahi tuhinga marohi rangahau-whakanekeneke e aro ana ki ngā whakawhitinga ki te kura.

 rua ngā ara o tā mātou tuhinga marohi: tētahi mō te ara reo Ingarihi, arā ko Te hautū i te awa whiria o ako – Te tautoko i ngā ara ako mau roa mō ngā kura ara reo Ingarihi, hei tāna:

 • he aro ki te tamariki
 • he whakatenatena i ngā wheako whakawhiti ngākaupai.

Me tēnei mō ngā kura reo Māori, a Kia hoe tahi i te awa kōwhiria o ako – Te whakaoreore i te tōnakinaki ki ngā ara reo Māori, hei tāna:

 • he aro ki te whānau 
 • he aro ki te tautuhi i ngā āhuatanga whakakaha, i ngā taupā rānei mā reira ngā whānau me ngā tamariki e ū ai ki te ara ako reo Māori, i nga āhuatanga tautoko hoki o te pūnaha hauropi mātauranga.
 • He aha i whiriwhiria ai te aro ki te whānau mō ngā whakawhitinga?

  He aha i whiriwhiria ai te aro ki te whānau mō ngā whakawhitinga? He aha i whiriwhiria ai te aro ki te whānau mō ngā whakawhitinga?

  He mea whakaawe tā mātou pūrongo e ngā kitenga tāwāhi mō te whaitake o te ako i ngā ara reo rua, he nui rawa te wāhi ki ngā whakawhitinga ki te taunaki i te auroatanga o te ako. I tautohua hoki e tēnei rangahau ki te riro ngā hua o te ako i ngā kaupapa Māori kounga tiketike, me ū ngā tamariki me ō rātou whānau ki te ara ako kaupapa Māori mō te ono tau, kaua e iti iho, ā, ko te painga atu mēnā ka waru tau. 


  I whakaaweawehia mātou e te nui o te whaitake o te ako i ngā ara kaupapa Māori mō te whakarauora i te reo Māori me te eke angitu o te ako i ngā kaupapa Māori. I whāia e mātou kia whakakoikoia te wāhi nui ki te whānau i te aranga me te whanaketanga o te Kōhanga Reo me te Kura Kaupapa Māori. 

 • Nā wai te rangahau i ārahi?

  Nā wai te rangahau i ārahi? Nā wai te rangahau i ārahi?

  He kaupapa rangahau i aro ki te whānau a Kia hoe tahi i te awa kōwhiria o ako - Te whakaoreore i te tōnakinaki ki ngā ara reo Māori, i ārahina e ngā kairangahau kaiako i ngā Kura Kaupapa me ngā kōhanga reo i Ōtautahi. I tautāwhitia ngā kaiako e te kaihuawaere kairangahau me tētahi kairangahau matua ki te kohi me te arohaehae i ngā reo o ngā tamariki. Ko te kaupapa o te rangahau-whakanekeneke i whai atu ko te pakirehua e whakaahuahia ana ki raro iho nei.

I ako mātou i te aha

“Ehara te whakawhitinga i te aronga, engari ia te hua. Me huri kē te aro ki te whakatū hononga me te whai wāhi atu ki ngā whānau mā ngā hātepe paku e whakamanahia ana e te kōhanga reo me te kura”.

(Tā te kairangahau-kaihuawaere huritao)

I huraina e ngā kitenga o te rangahau ko te whakatū me te whakapūmau i ngā hononga ki te whānau me ā rātou tamariki te tūāpapa o ngā whakawhitinga whaitake. I pērātia mā te whakakaha i ngā hononga:

 • ki waenganui o ngā wāhi ako 
 • ki ngā kaupapa noho tahi 
 • ki te tuakiritanga hei Māori 
 • ki te whakawhanake i te mōhio me te mārama. 

I ahatia e mātou – te pakirehua

I muri atu i te wāhanga ki te wānanga, arā ko te kohi i ngā reo o te whānau me ngā kaimahi mō ngā wheako whakawhiti, ka takiruatia ngā kaiako kairangahau ki te kawe i tētahi pakirehua mahi tahi. Kotahi te kōhanga, kotahi hoki te kura i ia rōpū pakirehua.

I uia ngā kaiako ki te pātai pakirehua nei:

Me pēhea te whakakaha i ngā hononga mā te pūnaha hauropi o ako, e māia ai ngā whānau ki te ū ki te ara ako reo Māori mō ā rātou tamariki-mokopuna?

I tirohia e ngā kaiako kairangahau ngā take nā reira i pai ake ai te āhua me te rongo o te whakawhiti ki ngā tamariki, te whānau, te kōhanga me te kura. Koia nei ngā kaupapa:

Ngā ariā me ngā ritenga kaupapa Māori i whakamahia

Āpiti atu ki te hui (hui pūrua me ngā hui kaiako takitahi), ko te wānanga te ariā matua i whakamahia i te kaupapa rangahau hei wāhi mō te matapaki, te huritao, me te waihanga ariā. I whakamahia hoki te mātakitaki, ngā uiuinga me ngā pukapuka kōrero ki roto, ki waho hoki o te wānanga me te hui. 


I tōia hoki ngā tikanga rangahau i whakamahia angituhia nō nā tata nei ki te kohi raraunga me ngā pārongo ki te taha o ngā tamariki tae atu hoki ki te tuhituhi, te tāpoi tamariki me te hopu whakaahua.

Kei ngā whārangi 20-23 o te pūrongo te roanga atu o ngā kōrero mō ngā ariā me ngā ritenga.

Ka nui ngā mihi ki tō mātou kaitaunaki ā-putea