Pīkau 7: He Ngohe Tuhiwaehere Karetao

Te Tāuru, te Tāputa me te Raupapanga
 

Kōrero Whakamārama

Ko tēnei mea te hātepe, he tukanga tohutohu māmā ki te whakaoti hopanga, ka taea hoki te whakamahi i ēnei ki te tuhi papatono rorohiko, ā, me tika, me hāngai ngā tohutohu kia taea ai e te rorohiko te whai.

Ka hoatu, ka whai hoki i ngā hātepe patuiro ngāwari i roto i ngā whaitua rorohiko, rorohiko-kore hoki. Ka taea ēnei hātepe te whakamahi ki te hanga papatono māmā mō ngā momo karetao pērā i te Pīpota mā te whakauru i ngā mea pēnei i te tāuru, i te tāputa me ngā raupapanga i tēnei whaitua ki te hanga hātepe mō ēnei momo papatono.

Nā reira, ko ētahi o ngā tauira hei tāuru ki te rorohiko; ko te kāmetuku, te hopuoro, te kiore, te patopato, me te panuku. Āna, ko ētahi o ngā tauira hei tāputa i te rorohiko; ko te tukuoro, te kawerongo, te ahokore, te wāwau me te rama.

Te Hanga Hātepe Māmā
 

Kōrero Whakamārama

I tēnei ngohe, ka whakamahia tētahi paetukutuku tuhiwaehere. Mehemea kāore e taea te hoko Pīpota, mā ngā paetukutuku nei e hanga hātepe. Ko ēnei ētahi o ngā momo paetukutuku tuhiwaehere: (kodable, code.org, hour of code).

Pāwhiria te hononga nei kia uru atu ki te paetukutuku o Code.org

Pāwhiria te hononga nei kia uru atu ki te paetukutuku o Kodable.com

Ka raupapa e te kaituhi waehere ngā tukanga tohutohu māmā, hei whakaoti i tētahi hopanga, hei whakaoti hoki i tētahi mahi. Ka hoatu ki te karetao i te rorohiko nei, māna te tuhiwaehere e whai. Mā te hē ka patuiro, arā, ka whakatika!

He Ngohe Tuhiwaehere Karetao
 

Kōrero Whakamārama

He ngohe tuhiwaehere rorohiko kore tēnei kia whakaritea ngā hātepe, ngā tohutohu māmā. He mahi takitahi, takirua rānei, ā, e toru ngā tūranga mahi.

  • Ko te tūranga tuatahi: Te Kaituhi waehere, māna te tuhiwaehere e tito.
  • Ko te tūranga tuarua: Te Kaiwhakamātautau, māna te karetao e tohutohu, ka patuiro anō hoki.
  • Ko te tūranga tuatoru: Te Pīpota, he momo karetao te Pīpota nei, māna e whai atu ngā tohutohu, nā te kaiwhakamātautau e tāuru atu ki a ia.

Nā reira, ko te whāinga mā te kaituhi waehere e kimi, e tuhi hoki i tētahi ara pai. Mā ngā hātepe, mā ngā tohu tuhi hoki a te kaituhi waehere ka raupapa mai ngā tohutohu i te wāhi i tīmata ai tae noa ki te mutunga.

Kia mōhio mai koutou katoa, mēnā rā ka hē te haere a te Pīpota, kei te pai noa iho, ā, mā te kaituhi waehere e rapu i te/ngā tohutohu e hē ana kia tika anō te haere a Pīpota. Ko te mahi patuiro tēnā, ā, he tino pūkenga tēnā.

Ngā Kōkiritanga
 

 

E toru ngā kōkiritanga hei whakatinana i ngā akoranga o roto i tēnei pīkau.

  • Ko te tuatahi: Kia whakarite wā i ngā rā e whitu e heke mai nei hei whakahaere i tētahi ngohe hangarau matihiko i tō kura. Pāwhiria te hononga nei mō tētahi rauemi tautoko.
  • Ko te tuarua: Kia whakauru atu i ēnei akoranga ki te wātaka hui ā-kaiako, hui ā-whānau rānei. Pāwhiria te hononga nei mō tētahi panahiko me tētahi rauemi tautoko.

Ka harikoa mātou kua tae atu koe ki te mutunga o tēnei pīkau. Tēnā e rapu tonu ana koe kei raro iho nei ētahi atu rauemi mōu.