Marau ā-kura

Ko te marau ā-kura te whakatinanatanga o ngā moemoeā, o ngā hiahia o te whānau, o te hapū, o te iwi

Ko te marau ā-kura te whakatinanatanga o ngā moemoeā, o ngā hiahia o te whānau, o te hapū, o te iwi.

Te tono pārongo

 

Ko tā ngā kaihuawaere o Tātai Aho Rau, he whakarongo, he whakawhitiwhiti kōrero ki ngā hapori o te kura kia mārama ai rātou ki ngā āhuatanga me ngā matea motuhake o tō kura.

Ko tā mātou:

  • he āwhina kia whakawhanakehia tō koutou marau ā-kura kia kawea ngā hiahia me ngā wawata o te whānau, o te hapū, o te iwi
  • he whakarite i ētahi horopaki ako e aro pū ana ki ō rohe, ki te motu, otirā ki te ao
  • he tārai i tētahi anga hei arataki i te kaiwhakaako ki te whakaako, i te ākonga ki te ako hoki te mahi
  • he whakatakoto anga anō mō te aromatawai.

Free marau ā-kura resources

Te tono pārongo

Kei te hiahiatia te 'Ingoa tuatahi | First name'
Kei te hiahiatia te 'Ingoa whānau | Last name'
Kei te hiahiatia te 'Organisation'
Do you lead PLD planning in your organisation? *
Kei te hiahiatia te 'Do you lead PLD planning in your organisation?'
Kei te hiahiatia te 'Do you lead PLD planning in your organisation?'
Kei te hiahiatia te 'Do you lead PLD planning in your organisation?'