Marau ā-kura

Ko te marau ā-kura te whakatinanatanga o ngā moemoeā, o ngā hiahia o te whānau, o te hapū, o te iwi

Ko te marau ā-kura te whakatinanatanga o ngā moemoeā, o ngā hiahia o te whānau, o te hapū, o te iwi.

Te tono pārongo

 

Ko tā ngā kaihuawaere o Tātai Aho Rau, he whakarongo, he whakawhitiwhiti kōrero ki ngā hapori o te kura kia mārama ai rātou ki ngā āhuatanga me ngā matea motuhake o tō kura.

Ko tā mātou:

  • he āwhina kia whakawhanakehia tō koutou marau ā-kura kia kawea ngā hiahia me ngā wawata o te whānau, o te hapū, o te iwi
  • he whakarite i ētahi horopaki ako e aro pū ana ki ō rohe, ki te motu, otirā ki te ao
  • he tārai i tētahi anga hei arataki i te kaiwhakaako ki te whakaako, i te ākonga ki te ako hoki te mahi
  • he whakatakoto anga anō mō te aromatawai.

Free marau ā-kura resources

Te tono pārongo

Kei te hiahiatia te 'Ingoa tuatahi | First name'
Kei te hiahiatia te 'Ingoa whānau | Last name'
Kei te hiahiatia te 'Phone | Waea'
Kei te hiahiatia te 'Organisation'